Yoku taldea – Luis Urteaga – Hilario Olazarán

 1. Luis Urteaga (1882-1960) IZTILLARGI 1-Kontrapas Yoku Taldea
 2. IZTILLARGI 1-Txori urretxindorra Yoku Taldea
 3. IZTILLARGI 1-Biribilketa Yoku Taldea
 4. Hilario Olazarán - Txoriak - Urretxindorra Yoku Taldea
 5. Txoriak - Zozoa Yoku Taldea
 6. Txoriak - Txantxangorria Yoku Taldea
 7. Txoriak - Kukua Yoku Taldea
 8. Luis Urteaga - Urrundik Yoku Taldea
 9. Hilario Olazarán Navidad - Artzaiak izarrenpean Yoku Taldea
 10. Navidad - Aingeruak Kristoren jaiotza iragartzen Yoku Taldea
 11. Navidad - Betlem-erako bidean Yoku Taldea
 12. Navidad - Jareskuntza Yoku Taldea
 13. Navidad - Estalpe aurreko dantza Yoku Taldea
 14. Luis Urteaga - Rapsodia nº 2 Yoku Taldea
 15. Hilario Olazarán - Harkaitzak - Goizeko eguzkipean Yoku Taldea
 16. Harkaitzak - Uhinetan Yoku Taldea
 17. Harkaitzak - Txoriekin Yoku Taldea
Descripción

Yoku taldea – Luis Urteaga – Hilario Olazarán

ALBUM COMPLETO EN STREAMING

Yoku taldea – Luis Urteaga – Hilario Olazarán – Txisturako Musika

LUIS URTEAGA (1882-1960).

IZTILLARGI.

1. Contrapás. 4,59
2. Txori urretxindorra. 3,12
3. Biribilketa. 2,30

HILARIO OLAZARÁN (1894-1973).

TXORIAK / LOS PÁJAROS / LES OISEAUX / THE BIRDS

4. Urretxindorra / El ruiseñor / Le rosignol / The nightingale 2,20
5. Zozoa / El mirlo / Le merle / The blackbird. 1,13
6. Txantxangorria / El petirrojo / Le rouge-gorge / The robin 1,45
7. Kukua / El cuco / Le coucou / The cuckoo. 1,14

LUIS URTEAGA

8. URRUNDIK. (Rapsodia de aires vascos no 3). 10,02

HILARIO OLAZARÁN.

EGUBERRIA / NAVIDAD / NOËL / CHRISTMAS

9. Artzaiak izarrenpean / Los pastores bajo las estrellas / Les bergers sous les etoiles / Shepherds beneath the stars. 3,26
10. Aingeruak Kristoren jaiotza iragartzen / El Angel anuncia el nacimiento de Cristo / L’ange annonce la naissan ce de Christ / The Angel announces the birth of Christ. 1,43
11. Betlem-erako bidean, Camino de Belén | Le chemin à Bethléem / The road to Bethlehem. 0,53
12. Jareskuntza / Adoración / Adoration / Adoration 2,00
13. Estalpe aurreko dantza / Danza ante el portal / Dance devant le portique / Dance in front of the portico. 1,21 8,09

LUIS URTEAGA.

14. RAPSODIA N° 2

HILARIO OLAZARÁN.

HARKAITZAK / LAS ROCAS / LES ROCHERS / ROCKS.

15. Goizeko eguzkipean / Bajo el sol de la mañana / Sous le soleil du matin / In the morning sun.
16. Uhinetan / En las olas/ Dans les vagues / On the waves.
17. Txoriekin / Con los pájaros / Avec les oiseaux / With the birds. 2,38 2,49 3,45 54,47

YOKU TALDEA Txistu 1. Juan Vega. Silbotea, Juan Ramón Ullibarri. Txistu 2. Ion Irazoki. Atabala, Agustin Laskurain.
MUSIKA TRESNAK. Txistuak eta silbotea: Gancedo. Atabala eta danbolina: Jose Mari Agirre. GRABAKETA: Getariako elizan, Lapurdi. 2005-III-1/2. Grabazio nahasketa eta masterizazioa: Xabi Pery eta Xabi Pellarini – LAGUNA Studios, Biarritz. DISEINU GRAFIKOA: Jose Etxegoien.

TXISTUA

Hiru zuloko flauta munduko instrumenturik zaharrenetarikoa dugu. Beste flautekin alderatuz hauxe du ezaugarririk nabarmenena: esku batez jotzen da, beste eskua danborra edo beste perkusiozko instrumentu bat jotzeko libre gera tzen delarik. Gaur egun musika tresna hau munduan zehar hainbat herritan jotzen da, baina herri bakoitzean ezaugarri desberdinak hartu ditu tamainari, sonoridadeari, errepertorioari edota erabilitako perkusio motari dagokionez. Euskal Herrian hiru zuloko flautak txistu eta silbote itxura hartu du nagusiki.

Hogeigarren mendearen hasieran txistulari bandaren (bi txistu, silbotea eta atabala) erabilera zabaldu egiten da. Garai hartako txistulari bandarako idatzi tako musika, oinarrizko akordeekin armonizaturiko herri doinuz eta herri kan taz osatuta dago neurri handi batean. Baina hauekin batera bestelako lanak ere aurki ditzakegu. Zenbait musikari handik, talde honek dituen aukerak ikertu nahian edo, txistulari talderako obra mamitsuak sortu zituzten. Disko hau horren lekukoa da eta bi konpositore handiren lanak biltzen ditu: Luis Urteaga eta Hilario Olazaran.

Luis Urteaga (1894-1960)

organo jole, konposi tore eta pedagogo ezagunak, txisturako obra ugari sortu zituen; aipatzekoa da doinuak armonizatzeko zuen erraztasuna eta maisutasuna. Honetan datza bere indarra, doinu berriak sortzeko gaitasunean baino. Bere rapsodietan azpimarratzekoa da doinuak zeinen ederki hautatuak eta armonizatuak dauden.

Aita Hilario Olazaran (1894-1973)

gizon alaia, berritsua eta maitagarria izan omen zen. Piano jotzai le eta inprobisatzaile aparta, zinema mutuko filmak pianoarekin laguntzen ere jardun zuen. Gerra urteak Txilen pasatu zituen erbesteratuta. Hango telebistan haurrentzako saio batean agertzen zen ipuinak kontatzen eta doinuak inprobisatzen. Askotan, bere musika jotzean edo entzutean, aldez aurretik asmatutako istorio bati musika jarri ziola sumatzen dugu, istorioaren gaia atal bakoitzaren izen buruan azalduta dagoelarik. Urteagaren lanekin alderatuta, doi nuen garapena fantasia eta irudimen handiagoarekin egina dago.

Txistu hirukoterako errepertorioa fa naturalean afinaturiko bi txisturekin eta si bemolean afinaturiko silbote batekin jo ohi da (familia bereko beste flautak ez bezala, txistua eta silbotea instrumentu transpositoretzat ditugu). Musika talde honek arazo bat dauka sonoridade aldetik: txistuan beheko notak goikoak baino gutxiago entzuten direnez, bigarren ahotsa gutxi entzuten da. Hau hobetu nahian, aita Hilario Olazaranen lanetan lehenengo ahotserako sol naturaleko txistu bat erabili dugu fa naturalekoaren ordez.

Luis Urteagaren obretan berriz, lehenengo ahotsean ohiko fa naturaleko txistua erabili dugu, baina bigarrenean mi bemolean afinaturiko txistu bat jo dugu. Horrela taldea orekatuago dago sonoridade aldetik eta, gainera, hiru instrumentuak ezberdinak izanik, ahots bakoitzaren tinbrea erraz bereizten da.
Mi bemoleko txistua musika-tresna berria da, grabazio honetarako propio egina. Gure esker onak eman nahi dizkiogu Jose Mari Gancedo txistugileari bere lan onarengatik, laguntzarengatik eta profesionaltasunagatik.

Juan Vega

EL TXISTU

La flauta recta de tres orificios es uno de los instrumentos más antiguos que existen. Comparado con otras flautas rectas, presenta la peculiaridad de poder ser interpretada con una sola mano, quedando la otra libre para ejecutar una percusión, generalmente un tambor. Hoy en día este instrumento se sigue tocando en numerosas culturas en todo el mundo, habiendo adquirido en cada lugar características propias en cuanto a tamaño y afinación, sonoridad, repertorio o tipo de percusión que le acompaña.

El txistu y el silbote (un txistu afinado una quinta más grave) son la manifestación que la flauta recta de tres orificios ha tomado en el País Vasco.

Es a comienzos del siglo XX cuando se populariza el conjunto de trío de txistus y percusión. La mayoría del repertorio escrito para esta agrupación en este período, está constituido por danzas y melodías populares armonizadas de manera simple y efectiva. Sin embargo, también encontramos ejemplos de obras más ambiciosas escritas por compositores vascos reconocidos que quisieron experimentar con las posibilidades expresivas de este conjunto.
Esta grabación es una muestra de la música más elaborada para trío de txistus y percusión, escrita en el período de la preguerra por dos grandes compositores vascos: Luis Urteaga e Hilario Olazarán.

Luis Urteaga (1882-1960)

fue un músico reconocido en su tiempo en sus facetas de organista, compositor y pedagogo. Escribió numerosas obras para txistu en las que des taca su facilidad y maestría en la armoniza ción de los temas. Es aquí mucho más que en la creación de nuevas melodías, donde reside su fuerza. Sus rapsodias, pequeñas suites de aires vascos de caracteres contrastados, des tacan por el acierto en la elección de los temas y la maestría en la armonización.

El padre Hilario Olazarán (1894-1973)

fue, según cuen tan un hombre alegre, locuaz y expresivo. Gran pianista e improvisador, llegó incluso a acompañar al piano películas de cine mudo. En los años de la guerra civil estuvo exiliado en Chile, donde protagonizó un programa infantil de televisión en el que contaba cuentos que amenizaba musicalmente con melo días improvisadas. Al interpretar su música es fácil tener la impresión de que nos está contando una historia que previa mente ha imaginado y cuyo tema aparece descrito en el título de cada movimiento. Comparando con las obras de Urteaga, el tra tamiento de los temas es aquí más fantasioso e imaginativo.

El repertorio para trío de txistus

se suele ejecutar actualmente con dos txistus en fa y un silbote en si bemol, (a diferencia de otras flautas de su misma familia, el txistu y el silbote se consideran instrumentos transpositores). Es frecuente que en esta formación el txistu segundo se escuche poco, y que el conjunto suene desequilibrado por este motivo. Para solucionar este problema, hemos optado por interpretar la primera voz de las obras de Hilario Olazarán con un txistu afinado un tono más alto, es decir en sol; sin embargo en las obras de Luis Urteaga el txistu primero es el tradicional afinado en fa, pero el txistu segundo es un instrumento afinado un tono más bajo, es decir en mi bemol. De esta manera, el equilibrio del conjunto mejora y, al ser los tres instrumentos distintos, se reconoce fácilmente el timbre de cada voz.

El txistu en mi bemol es un instrumento nuevo inventado ex profeso para esta grabación. Queremos agradecer al constructor de txistus Jose Mari Gancedo por su ayuda, profesionalidad y buen hacer.

Juan Vega

LE TXISTU

La flûte droite à trois trous est un des instruments anciens les plus connus. En com paraison avec d’autres flûtes droites elle présente la particularité de pouvoir être jouée avec une main, permettant de jouer une percussion avec l’autre main (généralement un tambour). Cet instrument est encore joué de nos jours dans beaucoup de cultures à travers le monde mais il a développé dans chacune d’entre elles différentes caractéristiques tant au niveau de sa grandeur que de sa sonorité, de son répertoire ainsi que du type de percussion l’accompagnant.

Le Txistu et le Silbote (un txistu accordé une quinte plus grave) sont l’expression locale au Pays Basque de la Flûte droite à trois trous.

C’est au début du XXème siècle que se développe l’ensemble trio de txistus et per cussion. La plupart du répertoire écrit pour cet ensemble à cette époque est constitué de danses et mélodies traditionnelles harmonisées d’une façon simple et efficace. Néanmoins, nous pouvons aussi trouver des exemples de créations plus ambitieuses écrites par des compositeurs basques reconnus qui ont voulu expérimenter avec les possibilités expressives de cet ensemble. L’enregistrement que vous avez entre les mains est un échantillon de cette musique élaborée, composée dans la période de l’a vant guerre par deux grands compositeurs basques : Luis Urteaga et Hilario Olazaran.

Luis Urteaga (1882-1960)

fut un musicien reconnu de son temps par ses diverses activités en temps qu’organiste, compositeur et pédagogue. Il a composé de nombreuses piè ces pour txistu, ces pièces montrant sa facilité et sa maîtrise dans l’harmonisation des thèmes. Sa force réside plutôt dans ce domaine et non dans celui de la création de nouvelles mélodies. Ses rhapsodies, composées de petits ensembles de mélodies basques de caractère très contrasté, constituent une réussite par le choix des thèmes et la maîtrise de leur harmonisation.

Le père Hilario Olazaran (1894-1973)

fut, selon les dires, un homme joyeux, loquace et expressif. Grand pianiste et improvisateur, il a même accompagné au piano des films muets. Lors de son exil au Chili pendant la guerre civile, il présenta un programme de télévision pour la jeunesse en temps que conteur, accompagnant ses histoires par des mélodies improvisées. Pendant l’interprétation de sa musique il nous est aisé d’avoir l’impression de l’entendre nous raconter une histoire quil aurait préalablement imaginée et dont chacune des thématiques apparettrait dans le titre des différents mouvements. Par rapport à l’oeuvre de Urteaga, le traitement thématique et musical est ici plus inventif et imaginatif.

Le répertoire pour trio de Txistus

Aujourd’hui, le répertoire pour trio de Txistus est habituellement interprété par deux txistus en fa et un silbote en si bémol (à la différence de d’autres flûtes de la même famille, le txistu et le silbote sont considérés comme des instruments transpositeurs). Il est habituel dans ce type de formation que le 2ème txistu s’entende peu, ce qui pro voque un déséquilibre dans l’ensemble. Pour essayer de résoudre cette difficulté nous avons décidé de jouer la première voix des oeuvres de Hilario Olazaran avec un txistu en sol, c’est à dire un instrument acordé un ton plus haut; pour les oeuvres de Luis Urteaga le premier txistu est l’instrument en fa, mais le deuxième txistu est un ins trument acordé en mi bemol, c’est à dire un ton plus bas. Ainsi, l’équilibre de l’en semble s’améliore et par cette différenciation on identifie plus facilement le timbre de chaque voix.

Le txistu en mi bémol est un nouveau modèle développé particulièrement pour cet enregistrement. Nous voulons remercier le luthier de txistus Jose Mari Gancedo pour son aide, sa professionnalité et son savoir faire.

JuanVega. (Traduction: Mikel Iraola).

THE TXISTU

The three-hole straight flute is one of the oldest existing instruments. Compared with other straight flutes it has the peculiar characteristic of being made to be played with only one hand, thus leaving the other hand free to play a percussive instrument, which is generally a drum. This type of instrument is still played today in numerous places throughout the world, having acquired in each place particular characteristics in relation to size, tuning, sonority, repertoire or the type of percussion used to accompany it.

The txistu and the silbote (a txistu tuned a fifth lower) are the two forms taken by the three-hole straight flute in the Basque Country.

The repertoire

It is at the beginning of the XX century that trios consisting of txistu and percussion become popular. Most of the repertoire composed for these ensembles during this period consists of popular dances and melodies harmonised simply and effectively. However, we do also find more ambitious works composed by well known Basque composers who wanted to experiment with the expressive possibilities of these ensembles. This recording brings together a sample of the more elaborate music for txistu and percussion trios composed before the Spanish Civil War by two great Basque composers: Luis Urteaga and Father Hilario Olazarán.

Luis Uteaga (1882-1960)

was better known in his lifetime as an organist, religious music composer and pedagogue. He did, however, compose numerous works for txistu in which his ease and mastery in the harmo nisation of known themes is remarkable. It is in these harmonisations rather than in the creation of new melo dies that his strength lies. The rhapsodies, small suites of Basque melodies set in contrast with each other, are notable for his skill in choosing the themes and the mas terful use of harmonisation.

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Yoku taldea – Luis Urteaga – Hilario Olazarán”