Jose Manterola

Jose Manterola (1849-84), eusko kultur berpizkundearen aitzindaria, euskal historiak eman duen gizakirik garrantzitsuenetako bat eta eragin handienetakoa izan duena.

Gipuzkoako diputatu nagusia izan zen Gregorio Manterola jaunaren semea. Gizaldi bat lehenago beste goi-mailakoa izan zen hark, Peñafloridako kondeak eratua izan zen Bergarako Erret Mintegian jaso zuen bere heziketa.

Foruzale kementsua eta polemista bikaina, gazte gaztetatik kazetaritzari lotua egon zen, hasieran, Aurrera egunkarian idazten zuelarik, gero «El Diario de San Sebastián» egunkariaren sortzaile izan zen eta geroago Euskal Herria aldizkariarena, bigarren hau 35 urtetik gora izan zen kalean. Derrigorrezko irakaskuntzaren bultzatzaile sutsua, Indargabetu berriak ziren foruen alde lanean jardun izatea gaitik institutuko bigarren irakazkuntzako irakasle kargutik kentzearen zama jasan behar izan zuen, ondoko auziperatze eta guzti, hala ere, han errugabetzat joa izan zen.

Bere motako onenetzat eduki izan den Donostiako Gida bat ere idatzi zuen, baina bere obra bitxia «Cancionero Basco» kantutegiaren argitaratzea da. Kantutegi hau, euskal kulturaren oinarrizko obretako bat, gure literaturaren lehenengo laburpena da, bertan ordezkatuak daudenak ez dira ordea gure klasikoak bakarrik, – Manterolak bazuen Geroko geroa-ren lehenengo edizio bat – hauez gain lehenengo aldiz, garaikide ziren irudi haiek – Bilintx, Iparragirre, Arrese, Beitia eta abar – aurrerantzeko euskal kulturaren garapenean hainbesteko eragina izango dutenak. Ziur aski, kantutegiari buruzko irizpiderik bidezkoena Arturo Campionena izango da: «Horrela bada, ez du arridurarik sortu behar argitaratze honi ematen diogun oso garrantzitsuaren kalifikazioak, euskal arazaren garapen intelektualaren irizpide zehatz bat ahalezko egingo bait du.

Obra honek bi alde erakusten ditu: bat interesgarria, herriak beren manifestazio guztietan aztertu nahi dituen gizon zientifikoarentzat; bestea, atsegin eta gogokoa bere zainetan euskaldunaren odol oparoa daramanarentzat». Baina ez zituen, gure literatura eskolatua ezagutzera ematen bakarrik bere indar guztiak jarri, era berean bertsolaritza sustatzen ere ibili zen herriaren intelektualitatearen artean ezagutzera emanaz, eta horretaz gain, lehenengo aldiz bertsolari ezberdinen bat-batekotasunaren abiada nehurtzera eta estrofa motak ikasketa zientifikoaren esku jartzera eraman zituen. Era berean, lore jokoen konsistorioa sortu zuen eta kultur patronatu munizipalen mundu mailako aitzindaria izan zen. Eta 34 urtetako adina zuela hil zen. Bere heriotzak samin izugarria eragin zuen; eskaini zitzaizkion goratzarre herrikoi eta literario ugariren artean Felipe Gorritik bere ohorez konposatu zuen Euskal Herriko negarra, hileta-martxa da bereizten dena. Obra honekin Cesar Franck-en zuzendaritzapean Parisen ospatzen zen kaperetako organojole eta maisuen arteko sariketa batetan lehenengo.

José Manterola y su tiempo.

José Manterola (1849-84), el iniciador del renacimiento cultural vasco, es una de las personas más importantes e influyentes de la historia vasca.

Hijo del que fuera Diputado General de Guipúzcoa, D. Gregorio Manterola , se educó en el Real Seminario de Bergara, fundado un siglo antes por aquel otro gran prócer, el Conde de Peñaflorida. Animoso fuerista y brillante polemista se dedicó ya desde joven al periodismo escribiendo primero en el periódico Aurrera, fundando luego El Diario de San Sebastián y, posteriormente, la revista Euskal Erria que se publicó durante más de 35 años. Ardoroso impulsor de la enseñanza obligatoria, su trabajo a favor de los Fueros recién abolidos le valió la destitución del cargo de profesor del Instituto de 2ª Enseñanza con el consiguiente procesamiento criminal, del que salió absuelto.

Escribió una Guía de San Sebastián considerada como la mejor de su género, pero su obra magna es la publicación del Cancionero Basco. Este Cancionero, una de las obras  fundamentales de la cultura vasca, es el primer compendio de nuestra literatura en el que están representados no sólo nuestros clásicos – Manterola poseía una primera edición de Geroko Gero, sino  también, por primera vez, aquellas figuras contemporáneas – Bilintx, Iparragirre, Arrese Beitia, etc – que tanta influencia tendrán en el posterior desarrollo de la cultura vasca. La apreciación más justa del Cancionero es, quizás, la de D. Arturo Campión: «Así pues, no debe extrañar la calificación de importantísima que adjudicamos a esta publicación que hará posible una apreciación exacta del desarrollo intelectual de la raza euskara… Esta obra presenta dos facetas: una interesante al hombre de ciencia que quiere estudiar a los pueblos en todas sus manifestaciones; otra amable y simpática a todo aquel por cuyas venas corre la generosa sangre euskara».

Pero no sólo se concentró en dar a conocer nuestra literatura culta – promocionó así mismo el bertsolarismo, dándolo a conocer entre la intelectualidad del País y, además, sometiéndolo por primera vez, al cronometrar la velocidad de repentización de los distintos bertsolaris y tipos de estrofa, al estudio científico. Fundó también el Consistorio de Juegos Florales, precursor mundial de los patronatos de cultura municipales. Y murió a los 34 años de edad.

Fue su muerte profundamente sentida; entre la multitud de homenajes públicos y literarios que se le dedicaron destaca el Euskalerriko negarra, la marcha fúnebre que compuso Felipe Gorriti en su honor y con la que obtendría el primer premio del concurso de organistas y maestros de capilla que, bajo la dirección de César Franck, se celebraba en París.

El Cancionero de Manterola animó a otros autores (Santesteban, Sarriegi, etc) a armonizar y publicar melodías de Bilintx u otras, populares, contribuyendo a expandir el renacimiento al que había aspirado el propio Manterola y que eclosionaría en la escuela nacionalista de Usandizaga, Azkue, Guridi y Donostia.

OBRAS EN KLASIKART:

Mostrando el único resultado