Aita Madina

AITA MADINA
AITA MADINA

Aita Madina (1907-1972)

1907ko urtarrilaren 29an Oñatin jaio zen

eta herri berean hil zen 1972ko ekainaren 30ean.

Burgosera teologia ikastera joaten da kalonje legezko lateranenses apaizgai moduan. Bertan Jose Maria Beobide eta gero honen jarraitzailerik gogokoena izan zen, musikagile burgostar Antonio Joseren klaseak jasotzen ditu. Madinak bere musikako lehen maisu bezala onartzen duen Fernando Urkiarekin ere kolaboratzen du.

Irakaskuntza hauek izanda ere, Aita Madinaren prestakuntza kontsidera daiteke funtsean autodidakta dela. 1929an apaiz ordenatzen dute eta 1932an Argentinako Saltako Belgranoko Kolegiora bidaltzen dute irakasle moduan. Argentinan igarotako urteak eta bere ondorengo Estatu Batuetara 1950eko hamarkadaren bukaera aldera egingo duen lekualdaketa ondo etorriko zaio Aita Madinari, ondorioz konposizio musikalaren sortze munduan izango duen aktibitate garrantzitsuaren eklosio eta heldutasun prozesuan.

Piano, Koru, Kamarako Musika, Arpa, Gitarra, Balet eta Orkestrarako obrak genero erlijiosoan nahiz profanoan idatziko ditu. Bere musikari originaltasuna eta freskotasuna dario, bertan euskalduna nahiz beste jatorriak dituzten elementu herrikoiak erabiltzen ditu sarritan.

Organorako idatzitako bere obra ugariaren parte handi batek ezezaguna izaten jarraitzen du.

Francisco de Madina (1907-1972)

Nace el 29 de enero de 1907 en Oñati

y muere en la misma población el 30 de junio de 1972.

Como seminarista de los canónigos regulares lateranenses se traslada a Burgos para estudiar teología. Allí recibe clases de José María Beobide y posteriormente de su discípulo preferido, el compositor burgalés Antonio José.

También colabora con Fernando Urkía al que Madina reconoce como su primer maestro de música. A pesar de estas enseñanzas, la formación del P. Madina se puede considerar como básicamente autodidacta.

En 1929 se ordena sacerdote y en 1932 es destinado como profesor del Colegio Belgrano de Salta en Argentina. Los años pasados en Argentina y su posterior traslado a Estados Unidos a finales de los años cincuenta, sirven al P. Madina como eclosión y maduración de una importante actividad creativa en el mundo de la composición musical, escribiendo obras tanto del género religioso como profano para Piano, Coro, Música de Cámara, Arpa, Guitarra, Ballet y Orquesta.

Francisco de Madina (1907-1972)

He was born in Oñati on January 29th, 1907,

and died there on June 30th, 1970. He joined the order of Lateran Regular Canons and was sent to Burgos to study theology.

Whilst in Burgos he studied music first with José María Beobide and then with Beobide’s favourite pupil, the local composer Antonio José. He also collaborated with Fernando Urkía whom Madina was to recognize as his first music teacher. Despite this tuition, the fact is that Madina was largely a self taught musician.

In 1929 he was ordained as a priest and in 1932 was sent to Belgrano College in Salta, Argentina. For Madina those years spent first in Argentina and later in the United States at the end of the Fifties served first as a period of preparation and then of maturation of what was to be a very important creative career.

He composed a significant corpus of both religious and profane works for a variety of instruments such as piano, guitar, harp as well as orchestral, ballet and chamber works. His music oveflows with originality and freshness. He often uses Basque popular themes as well as themes from other countries. His organ works have remained largely unpublished.

OBRAS EN KLASIKART:

Mostrando 1–28 de 119 resultados