Aita Donostia

Aita Donostia

Frai José Antonio de San Sebastián (Aita Donostia) (1886-1956)

Aita Donostia

1886ko urtarrilaren 10an Donostian jaio zen eta Nafarroako Lekarozen hil zen 1956ko abuztuaren 30an.

Jose Gonzalo Zulaikak Kaputxinoen Ordenan sartzen denean Frai Jose Antonio de San Sebastian izena hartzen du, nahiz eta geroago euskal kulturarekin izandako harreman ugariak medio Aita Donostia (Padre Donostia) izenez deitzeko ohitura zabaltzen joango den.

Ikasketak

Musikaren munduan Eleuterio Ibargurenekin solfeo ikasketak eta Toribio Mugikarekin biolinerako ikasketak eginez hasiko da. Nafarroako Lekarozko Aita Kaputxinoen Ordenako kolegioan Ismael Etxezarrak emandako harmonia eta konposizioaren ikasketak jasoko ditu. Etxezarraren espiritu irekiak eta ulergarriak eragin handia izango dute Aita Donostiarengan. Beranduago Bartzelonan eta Donostian Adrian Ezkerra eta Bernardo Gabiolaren klaseak eta aholkuak jasoko ditu. Azkenik Bartzelonan Felipe Pedrell eta Parisen Eugene Cools izango dira bere irakasleak.

Hala ere, irakaskuntza hauetako gehienak epe motzean eginak izango dira, horregatik berak dio: Gainerakoan, esan dezaket autodidakta naizela…

Ikerketak

Aita Donostia euskal kulturako figurarik nabarmenenetakoa da folklore autoktonoaren inguruan egindako bere ikerketez gain, idazle eta hizlari moduan dituen bere gaitasunak handiak izan direlako. Musikagile bezala emankortasun izugarria du nola musika profanoan hala erlijiosoan, korurako eta pianorako obrak, kamarako musika, musika sinfonikoa eta musika eszenikoa idatziz.

Konposaketak

Organorako bere konposizioen parte batean Tournemireri dion lilura agerikoa da bere fantasia, bere modernitate, bere espiritu liturgiko eta bere mami gregorianoagatik liluratzen du. Konposizio modelo hau eta eragin inpresionista duen eskola frantsesarena da orokorrean bere musika bereizten duena.

Aita Donostia en Amazon

Fray José Antonio de San Sebastián (Padre Donostia) (1886-1956)

Padre Donostia

Nace el 10 de enero de 1886 en San Sebastián y muere en Lecároz (Navarra) el 30 de agosto de 1956. José Gonzalo Zulaica, al entrar en la Orden Capuchina adopta el nombre de Fray José Antonio de San Sebastián, aunque posteriormente dadas sus grandes vinculaciones con la cultura vasca se va popularizando la costumbre de denominarle como Padre Donostia o Aita Donostia.

Formación

Se inicia a la música con Eleuterio Ibarguren en la enseñanza de solfeo y Toribio Múgica para el violín.

En el colegio de la orden de los padres capuchinos en Lecároz (Navarra), recibe las enseñanzas de armonía y composición impartidas por Ismael Echezarra, que le influyen de forma importante dado su espíritu abierto y comprensivo.

Más tarde en Barcelona y San Sebastián recibe clases y consejos de Adrián Esquerrá y Bernardo Gabiola.

Finalmente tiene como profesores a Felipe Pedrell en Barcelona y Eugène Cools en París. No obstante, la mayor parte de estas enseñanzas tienen un carácter limitado en el tiempo, por lo que como él mismo afirma: Por lo demás, puedo decir que soy autididacto…

Investigador

El Padre Donostia es una de las figuras más relevantes de la cultura vasca por sus investigaciones en torno al folklore autóctono además de por sus grandes cualidades como escritor y conferenciante.

Compositor

Como compositor es de una gran fecundidad tanto en música profana como religiosa, escribiendo obras para coro, piano, música de cámara, música sinfónica y música escénica.

Brother José Antonio de San Sebastian (Aita Donostia) (1886-1956)

Aita Donostia

He was born in San Sebastian on January 10, de 1886 and died in Lecároz (Navarre) on August 30, 1956. His original name was José Gonzalo Zulaica but when he joined the Capuchin order he adopted, as was their custom, the name of Brother José Antonio de San Sebastian, which later, due to his links with Basque culture, he changed to its Basque equivalent of “Aita” or Father Donostia.

Studies

He started his music studies with Eleuterio Ibarguren for solfeo and with Toribio Múgica for violin. Once he joined the Capuchin college of Lecároz he was taught harmony and composition by Ismael Echezarra, whose friendly and understanding manner greatly influenced him. Later he received classes and advice from Adrián Esquerrá in Barcelona and Bernardo Gabiola in San Sebastian.

Finally he also had Felipe Pedrell in Barcelona and Eugène Cools in París as teachers. However, most of this tuition was very limited in time and as he himself once wrote: Once everything is said, I can really say that I’m self taught…

Researcher

Father Donostia is one of the most relevant figures of modern Basque culture both for his ethno-musicological work as for his qualities as a writer and public speaker.

Composer

He was a prolific composer both of religious and profane works for choir, piano, chamber and symphonic orchestra and the theatre.

OBRAS EN KLASIKART:

Mostrando los 25 resultados