Benedikta – Donosti Ereski

 

 
 1. 1 - Elegit eam Deus – Responsorio breve Donosti Ereski
 2. 2 - Christum Mariae Filium – Invitatorio Tonus V Donosti Ereski
 3. 3 - Gaudeamus: Introito Festividad Virgen de Arantzazu Donosti Ereski
 4. 4 - Alleluia - Tota Pulchra Donosti Ereski
 5. 5 - Ave Maria - Ofertorio Donosti Ereski
 6. 06 - Inviolata Donosti Ereski
 7. 07 - Concordi Laetitia - Himno Donosti Ereski
 8. 08 - Virgo Parens Christi - Responsorio Donosti Ereski
 9. 09 -Beatam me dicent - Magnificat Donosti Ereski
 10. 10 - O Gloriosa Domina - Himno e Laudes Donosti Ereski
 11. 11 - Gaudens gaudebo - Introito Donosti Ereski
 12. 12 - Ave Regina coelorum - Antífona Donosti Ereski
 13. 13 - Sub tuum praesidium - Antífona Donosti Ereski
 14. 14 - O quam glorifica - Goratzarrea - Himno Donosti Ereski
 15. 15 - Nativitas tua - Antífona Donosti Ereski
 16. 16 - Maria Mater gratiae Donosti Ereski
 17. 17 - Salve Sancte Pater Donosti Ereski
 18. 18 - Laetabundus Donosti Ereski
 19. 19 - Antífona: Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Donosti Ereski
 20. 20 - Antífona: Sicut mirra electa odorem dedisti suavitatis, Sancta Dei Genitrix Donosti Ereski
 21. 21 - Antífona: Ante torum huius Virginis Donosti Ereski
 22. 22 - 1 Irakurgaia - Lectura Donosti Ereski
 23. 23 - Responsorio: Sancta et Inmaculata Donosti Ereski
 24. 24 - 2 Irakurgaia - 2 Lectura Donosti Ereski
 25. 25 - Responsorio: O Gloriosa Domina Donosti Ereski
 26. 26 - 3 Irakurgaia - Lectura Donosti Ereski
 27. 27 - Bukaerako antifona - Salve Regina Donosti Ereski
 28. 28 - Arantzatzuko Amari Pozjkarioak Donosti Ereski
 29. 29 - Belatsarena Donosti Ereski

Descripción

Benedikta – Oficio de la Benedicta – Arantzazu

Donosti Ereski – Schola Gregorianista

BENEDIKTA

Gregoriar doinuaren zigi-zaga gozoak girotu izan du elizaren hondo barrenenekoa. Mende luzeetako giro librea irudikatu izan du. Inongo konpasei lotu ezineko aire libre soltea jartzen du abian gregoriar doinu hegalariak: horregatik sartzen da hain barru eta hain sakon. Baina, sartu ere, ez barrena iltzatuz eta estutuz; oso bestela, askatuz eta solte aidatuz.
Arantzazuko historia 540 urtekoan, harkaitz arte koskatsu hauetatik airosoena ideratu den soinua, zalantzarik gabe, gregoriar doinuena izan da: bertako eliz bazter guztiak gregoriar airez onduak gelditu dira.
Izan da, noski, istrumentuzeta ahotsez eskainitako soinu atsegin askorik ere. Baina, iraungarrienak, pausatuenak eta gozo xuabeenak, erromesen otoitzari seaska gozoaren kulunka eskaini diotenak, gregoriar doinu serio hegalariak izan dira. ‘Liber Usualis’ baino askoz lehenago, ‘facistol’ deitu koru erdiko atril handian liburu alde banatara zabaldua zutela, halaxe abesten zuten duela bizpahiru mende.
Baina kanta ofizialetatik aparte, bildumako txatalekin osatuta, Arantzazuko anaidiak propialki landu zuen emaitza da Benedikta. Igandea igande denez, Ama Birjinarentzako eguna fraileontzat larunbata izanik, 3 salmo eta 3 irakurgai izango zituen otoitzaldia asmatu zuten ostiral arratsean bezperatik kantatzeko.

Ia 400 urte dituzten kroniketan ageri da bertako otoitz nagusientzat Benedikta. Hain otoitz saio egokia izanik, gregoriar hegadaz ongi apaindua, erromesenazken otoitzetan ere abestuko zen urte luzeen harilean. Malko samurrikatera izan ohi zuen erromesen betiletan behera, sei mutiko ‘kolegial’ haiek, kandelandiak eskuetan, aldare ondora, Ama Birjinaren aurrera igotzen zireneaneta kantu eztian hasi…

Noski, Batikano II Kontzilio ostean, latinez abesturiko Benediktak ez zuen hainbesteko zentzurik gure erromesentzako, eukaristia eta beste otoitz guztiak euskeraz egiten genituenez gero. Antzinako Benediktari garbitu eta berritu sakon bat eman genion. Orain, Bederatzi urrenean abesten dugu dena euskeraz, egitura arinago eta libreago batean.

Gazteak ez du ezagutu lehenagoko gregoriar Benedikta aberatsa, edadeko gehienoi horrenbesteko oroipen sakonak pizten dizkiguna. Betor, beraz, gregoriar aspaldikoaren uhinetan, xumeki eta sakonki abestuta, Arantzazuk bere behingo oihartzunetan gogoratzen duen kantaera zaharra.
Ezin hobeki girotzen dute hemengo Benedikta, Ama Birjinari abesten zitzaizkion hainbat antifona eder horiek. Ezin falta, fraile frantziskotarrok gure Asisko Aita ttikiari eskainitako kantak ere. Eta euskal gregoriarraren kutsu fijoa duten azken bi euskal doinu xarmantak. Ongietorria bedi denontzat, kutsu zaharreko kantaera.

Pello Zabala, Arantzazun.

Benedicta

Las amables modulaciones gregorianas con sus giros libres han modelado el fondo profundo de la iglesia durante siglos. Canto que surca el cielo libre de ataduras: por eso lo interiorizamos tan completa y profundamente. No lo hace para sujetarnos y someternos sino, al contrario, para ayudarnos a ser libres, a liberarnos.

En los 540 años de historia de Arantzazu, este roquedal abierto a los vientos, sin lugar a dudas estos sonidos gregorianos son su música por excelencia: hasta en el último rincón se sienten sus modulaciones. Por supuesto que aquí hemos tenido mucha y muy buena música, con instrumentos y polifonía e instrumentos. Pero la que más ha perdurado, la más pausada, la más suave para acunar los rezos de los peregrinos siempre ha sido la hecha con estos alados sonidos gregorianos. Desde mucho antes de la aparición del ‘Liber Usualis’ hasta hace un par de siglos la cantaban los frailes distribuidos a ambos lados del facistol donde reposaba el Salterio.

Pero aparte de los cantos prescritos, colecciones completas de versículos, la gran aportación de la Hermandad de Arantzazu es la Benedicta. Puesto que los domingos son domingos y los sábados son para los frailes el día propio de la Vírgen, para las Vísperas de la tarde del viernes se crearon estos 3 salmos y 3 lecturas. En nuestras crónicas de casi 400 años, la Benedicta siempre aparece como la oración principal. Y, además, por ser una oración tan apropiada, de un gregoriano tan elegante, durante muchos años también se cantó como última oración de la peregrinaciones. Muchas lágrimas sentidas han surgido de los ojos de los peregrinos al comenzar a cantar esos seis chavalines “colegiales” mientras subían hacia la Vírgen portando sus velas…

Claro que con los cambios introducidos por el II Concilio Vaticano y la introducción de la Eucaristía y otras oraciones en euskara, seguir cantando la Benedicta en latín ya no tenía sentido para los peregrinos. Así pues remozamos la antigua Benedicta dándole otra profundidad y cántandola durante la Novena de una manera más ágil y libre.

Los jóvenes de hoy no han conocido la rica Benedicta gregoriana pero a los que tenemos cierta edad escucharla nos trae muchos recuerdos. Vuelvan pues las ondas gregorianas, sencilla y profundamente cantadas, a traer a Arantzazu los ecos de sus viejos cantos. Cantadas por quienes de manera inmejorable reproducen esas hermosísimas antífonas a la Vírgen.
Tampoco faltan en esta interpretación los cantos que nosotros, los franciscanos, hemos ofrecido durante siglos a nuestro Padre de Asís así como estos dos bellos cantos vascos finales que tanto regusto gregoriano tienen.
¡Bienvenidos todos, pues, a estos cantos desiempre!. (Traducción libre: ausArt records).
Pello Zabala, en Arantzazu.

PROGRAMA

  1. Elegit eam Deus: Ama Birjinaren festetako Errespontsu kanta Responsorio breve de las fiestas de la Virgen
  2. Christum Mariae Filium: Ama Birjinaren festetako Dei-kanta V. Tonua Invitatorio de las fiestas de la Virgen. Tono V
  3. Gaudeamus: Irailaren 9an Arantzazuko Ama Birjinaren festaburuan Mezetako Sarrera kanta. 1.MIntroito de la festividad de la Virgen de Aranzazu. 9 deSetiembre.
  4. Alleluia. Tota pulchra: Ama Birjinaren festetako Alleluia kanta. 1.M Canto del Alleluia de las fiestas de la Virgen. M. 1
  5. Ave Maria: Abenduko 4. igandeko Eskaintza kanta. 1. M Ofertorio del 4 domingo de Adviento. M.1
  6. Inviolata: Ama Birjinari gorazarrea. 6.M Himno a la Virgen. M. 6
  7. Concordi laetitia: Ama Birjinari gorazarrea. 6. M Himno a la Virgen. M.6
  8. Virgo parens Christi: Errespontsu kanta. 6.M Responsorio. M.6
  9. Beatam me dicent-Magnificat: Ama Birjinaren festetako Bezperatako Antifona-Magnificat. 8 Antífona para el Magnificat. Vísperas de las fiestas de la Virgen. M.8
  10. O gloriosa Domina: Ama Birjinaren festetako Laudesko gorazarrea. 2.M Himno de Laudes de las fiestas de la Virgen. M.2
  11. Gaudens gaudebo: Abenduaren 8an Ama Birjinaren Sortzez Garbiaren festa eguneko Sarrera kanta. 3.M – Introito de la fiesta de la Inmaculada Concepción. 8 de Diciembre. M.3
  12. Ave Regina coelorum: Eguberri ondoren Ama Birjinari abesten zaion gorazarrea. 1.M – Antífona a la Virgen del Tiempo después de Navidad. M.1
  13. Sub tuum praesidium: Antifona 7.M -Antífona. M.7
  14. O quam glorifica: Gorazarrea. 2.M – Himno. M.2 –
  15. Nativitas tua: Irailaren 8an Ama Birjinaren Jaiotza eguneko Bezperetako Antifona-Magnificat. 1.M – Antífona para el Magnificat. Vísperas de la fiesta dela Natividad de la Virgen . 8 de setiembre. M.1
  16. Maria Mater gratiae: Gorazarrea. 2.M – Himno. M.2 I honorem Sancti Francisci:
  17. Salve Sancte Pater: Antifona. 2.M – Antífona. M.2 Laetabundus: Gorazarrea. 6.M – Himno. M.6
  18. Arantzazuko Benedikta:
   Benedicta: 1.Antifona. Salmoa
   Antífona 1. Salmo
   Sicut mirra: 2. Antifona. Salmoa
   Antífona 2. Salmo
   Ante torum: 3. Antifona. Salmoa
   Antífona 3. Salmo
   1. Irakurgaia. Lectura 1
   Sancta et inmaculata: Errespontsu kanta. 2.M Responsorio. M.2
   2. Irakurgaia. Lectura 2
   O gloriosa: Errespontsu kanta. 2.M Responsorio. M.2
   3. Irakurgaia. Lectura 3
   Salve Regina: Bukaerako Antifona. 5.M Antífona final. M.5
   Arantzazuko Ama Birjinari pozjarioak: Eresia: A.Donosti-Olerkia: N. Etxaniz Alabanzas a la Virgen de Aranzazu: Música: A.Donosti-Texto: N.Etxaniz
   Belatsarena: Zuberoako mendietan artzaiek txistuz abesten zuten doinua.  A. Donostik eta Lesbordesek jasotakoa. Melodía recogida por A. Donosti y Lesbordes en los montes de Zuberoa. Los pastores la silbaban.

PARTAIDEAK

Aranzabal Jauregialzo, Jose Antonio;
Arocena Usobiaga, Jose Angel
Artola Cortajarena, Jose Ramon;
Berzosa Zaballos, Juan Carlos
Cortajarena sagasti, Jose Maria;
Echeverria Golina, Jesus Maria
Elorza Mendia, Ana (Bakarlaria);
Etxebeste Intxauspe, Iñaki
Ferro Mugica, Jose Luis (Bakarlaria);
Ferro Mugica, Juan
Garcia Calvo, Angel;
Iturrioz Garmendia, Juan Jose (Bakarlaria)
Marcos Espinosa, Juan Maria;
Martinez Ascunce, Jose Antonio
Menendez Zapiain, Eneko;
Otamendi Azurmendi, Jokin (Zuzendaria)
Oyarzabal Miner, Joxe;
Regil Iriarte, Iñaki;
Ugartemendia Uranga, Juan Tomas
Viana Ortueta. Juan Maria;
Vicario Furundarena, Kepa

GRABAKETA / GRABACIÓN: Convento de la RRMM Brígidas, Lasarte – Oria, 2005. Juan Rekartek eginda.
AZALA / CUBIERTA: Arantzazuko Benediktaren kantu-liburua. Cantoral del Oficio de la Benedicta de Arantzazu.
Argazkiak / Fotografias: ausArt records
Eskerrak / Agradecimientos: Lasarte – Oriako Brigidei,
Arantzazuko Frantsikotarrei.

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Benedikta – Donosti Ereski”

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.